Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu

1. Pliki cookie
2. Polityka prywatności

1. Pliki cookie

Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Pliki cookie tworzone podczas korzystania z witryny internetowej "Jaś i Małgosia".

Czym są pliki cookie?

Plik cookie, czyli „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

Czy witryna internetowa "Jaś i Małgosia" korzysta z plików cookie?

Tak. Pliki cookie są wykorzystywane w celu analiz sposobu korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikanych przez użytkownika podczas przeglądania witryny.
Zebrane dane służą ulepszeniu działania i struktury witryny. Te pliki cookie mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.

Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w witrynach internetowych.

W jaki sposób mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookie?

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych łączy:

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome

2. Polityka prywatności

Zobowiązanie serwisu internetowego w sprawie ochrony prywatności

Wprowadzenie

Ochrona prywatności jest traktowana przez nas szczególnie, a niniejsze oświadczenie opisuje nasze podejście do kwestii prywatności. Korzystając z tej strony internetowej i podając swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na wykorzystanie tych danych przez serwis zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności. W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności, lub w przypadku chęci usunięcia Państwa danych osobowych z naszej strony internetowej i bazy klientów/kontaktów, prosimy o kontakt mailowy.

Zbieranie danych

Zbieramy wyłącznie dane osobowe i informacje, dobrowolnie w tym celu podawane przez osoby odwiedzające naszą stronę www i profil FB lokalu. Od osób odwiedzających nasze strony uzyskujemy ograniczone dane, obejmujące imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy/organizacji, adres e-mail, numer telefonu lub/i faksu.
Dane osobowe są zazwyczaj zbierane w celu:
• Korzystania przez Państwo z niektórych usług na stronie internetowej
• Zapytania o dalsze informacje
• Przekazania zamówień bądź dokonania rezerwacji.
Osoby odwiedzające naszą stronę mogą również wysyłać do nas wiadomość za jej pośrednictwem. Wiadomości zawierają login i adres e-mail użytkownika oraz dodatkowe informacje, na których zawarcie we wiadomości użytkownik wyraził zgodę.
Osoba nawiązująca kontakt i powierzająca swoje dane do kontaktu - daje jednocześnie prawo do ich zapisania i przetwarzania na potrzeby zamówienia/rezerwacji.

Wykorzystanie danych

W przypadku przekazania nam danych osobowych, wykorzystamy je zgodnie z celem ich przekazania, określonym w momencie ich przekazania (lub gdy jest oczywisty w kontekście przekazania danych).
Przykładowe cele wykorzystania danych podane są w sekcji „Zbieranie danych” powyżej. Państwa dane, mogą zostać również wykorzystywane do kontaktu w celu przekazania informacji o działalności serwisu, świadczonych usługach i wydarzeniach lub innych informacji, które mogą Państwa zainteresować.
Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich informacji kontaktując się z nami w sposób podany poniżej w sekcji „Rezygnacja z subskrypcji”.
Na naszych stronach internetowych nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.

Administrator danych

Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej i przetwarzania tych danych jest podmiot przydzielony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ujawnianie podmiotom trzecim

Uwzględniając wartość Państwa danych stosujemy wszelkie niezbędne środki, aby je chronić podczas ich przetwarzania.
Dane osobowe, które zostały przekazane do serwisu, mogą być ujawniane podmiotom trzecim z sieci lub poza nią, jeśli jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim osoba odwiedzająca naszą stronę podała te dane.
Państwa dane osobowe mogą również być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje serwisowi, w tym firmom świadczącym usługi informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów. Mogą to być kraje nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub takie, które nie posiadają przepisów zapewniających szczególną ochronę danych osobowych. Przekazując dane osobowe za pośrednictwem tej strony, odwiedzający wyraża jednoznaczną zgodę na przekazywanie tych danych w celu realizacji jego dobrowolnych zgłoszeń.
Możemy ujawnić Państwa dane osobowe organom nadzorującym przestrzeganie prawa, regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom, osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej. Jeśli istnieje możliwość, że dane te zostaną przekazane, osoba odwiedzająca stronę zostanie najpierw poproszona o dodatkową zgodę.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte w UE standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe i informacje przed utratą, niewłaściwym ich wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.
W szczególności zapewniamy przestrzeganie wszystkich stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
Dostęp do identyfikacyjnych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy zgodzili się zachować poufność tych danych.

W jaki sposób serwis obchodzi się z danymi osobowymi dzieci?

Usługi oferowane przez nasz serwis internetowy nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 roku życia. Osoby te mogą korzystać z wszelkich naszych usług tylko za ważną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli okaże się, że przetwarzamy dane dotyczące osoby poniżej 16. roku życia bez ważnej zgody rodzica lub opiekuna, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tych danych.

Edycja i usuwanie danych

Przysługują Państwu prawa do wglądu oraz edycji swoich danych oraz prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, sprostowania błędów, uzupełnienia, uaktualniania czy przeniesienia Państwa danych. Przekazywane nam dane osobowe są pilnie strzeżone.

Definicje

1. Administrator - świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
2. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego.
3. Cookies Administratora - dane informatyczne (Cookies), które są zamieszczane przez Administratora, a związane są ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
4. Cookies Zewnętrzne - dane informatyczne (Cookies) zamieszczane przez zaufane podmioty, działające na zlecenie Administratora, za pośrednictwem strony Serwisu internetowego.
5. Serwis internetowy - strona internetowa Administratora
6. Urządzenie - urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego.
7. Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora

1. Cookies sesyjne: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Poprzez cookies sesyjne nie są pobierane dane osobowe oraz informacje poufne z Urządzenia Użytkownika.
2. Cookies trwałe: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub jej wyłączenie nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, nie przedostają się tą drogą wirusy lub niechciane, złośliwe oprogramowania. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis internetowy indywidualnie do każdego użytkownika i jego urządzenia. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies do swojego Urządzenia z poziomu samego urządzenia, korzystając z Ustawień. Korzystanie z serwisu nadal będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies np. złożenie zamówienia

Cele, w jakich Administrator wykorzystuje Cookies

Cookies Administratora:
1. Dostosowanie zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze strony.
2. Rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację oraz odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanej do jego potrzeb.
3. Zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika.
4. Zapamiętanie historii odwiedzonych stron w celu rekomendacji ich treści.
5. Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie internetowym oraz zapewnienie i utrzymanie sesji Użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie/zakładce ponownie wpisywać loginu i hasła.
6. Poprawna konfiguracja wybranych funkcji serwisu internetowego.
7. Optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
8. Zapamiętanie lokalizacji Użytkownika, która służy poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu internetowego.
9. Analizy i badania, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie zawartości dla wygody Użutkownika.

Cookies Zewnętrzne:

1. Możliwe zbieranie ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics lub Yandex Metrica (dostarczonej przez Yandex Oy Limited Company - Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia)
2. Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklamy internetowej.
3. Możliwe wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych takich jak między innymi: Facebook.com, plus.google.com, vk.com, linkedin.com, twitter.com, instagram.com i innych zasobów społecznościowych.
Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu Użytkownika.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność oraz udogodnienia dostępne na stronie internetowej / serwisie internetowym.

Kontakt:

Tel. +48 500 139 352
al. Jana Pawła II 57
01-024 Warszawa
e-mail: klubjasimalgosia@gmail.com
Maciej Marks, współwłaściciel
e-mail: maciejmarks@gmail.com
tel. + 48 502 033 711